Om bryggor & återställbarhet

Bryggor är mycket speciella mänskliga fenomen. Bryggor är fasta strukturer, men de påverkar egentligen inte ytan de territorialiserar. En brygga kan monteras ned och ytan de har territorialiserat återställs helt och hållet i materiell bemärkelse. Men för många finns bryggan kvar i minnen, i fotografier, i planritningar ovs. Bryggor skulle kunna sägas ha en extremet hög grad av återställbarhet, dvs att man kan territorialisera ett utrymme, men sedan återställa det tidigare fenomenet med minimal åverkan. Men det som inte kan återställas är de virtuella territorier som bryggan har skapat i minnet hos människor och djur.

Bryggor kan sägas vara temporärt territorialiserande. Exempel på motsatser är kärnvapenkrig och sexuella trakasserier. I dessa fall skapas helt nya territorier som påverkar under livstider. Bryggor är som en utsträckt hand. Handslaget syftar till samförstånd, ett temporärt avtal.

/*

Denna svenska version av fotokortet är ett försök att använda designramverket jag håller på att bygga på http://howtorhizome.com, utan att språket blir allför mättat med begrepp som kräver förkunskaper.

*/