Gränser

Gränser är ofta synvillor. I fotot som är taget på BTH, Campus Karlshamn, är gränsen, horizonten, ca 5 kilometer bort. Det är en gräns som är relativ, baserad på jordens rundning och kamerans höjd över havsytan. Ibland är det svårt att skapa gränser. Ibland skapar vi gränser alltför lättvindligt. Ungfär där fotografen står, men något till vänster, finns en träkonstruktion som liknar en läktare där människor, främst studenter, sitter och drömmer sig bortom sina egna upplevda gränser. De är med i den här bilden som tillfälligt frånvarande delar i en multiplicitet som förenar högskolevärlden med en fysisk plats och egenskaper som gränser och möjligheter.