Hästen och jag

Det varade bara ett fåtal sekunder. Jag fick syn på hästen som rusade runt i hagen – av pur glädje kändes det som. Jag gick närmare för att ta en bild. Hästen kom rusande mot mig och tvärstannade framför mig så nära att mobilskärmen blev immig av hästens andning. Sen rusade den i väg och det är just i det ögonblicket som bilden är tagen. För en kort stund blev vi en mångfald tillsammans. Mångfalden upprätthålls genom fotografiet, mina minnen och förmodligen även hästens minnen. Mångfalder är i ständig nyblivelse. Mångfalder är jag och du och det vi ständigt tillblir. Min hand och min tanke nyskapar i varje ögonblick den mångfald som är jag. Jag ingår ständigt i nya mångfalder genom möten och samtal.